• Call Us: 0732 132 955
    office@aquaservcj.ro

Comunicat de presă

Titlul proiectului: „Inovarea activitatii SC AQUA SERV SRL”

S.C. AQUA SERV S.R.L. cu sediul Municipiul Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 162, judet Cluj, CUI RO 16469969, J12/2014/2004, a implementat proiectul cu titlul: „Inovarea activitatii SC AQUA SERV SRL”, cod SMIS 114709, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3274/09.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională NORD-VEST în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.146.342.94 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.123.680,14 lei, din care 955.128,12 lei din FEDR și 168.552,02 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru autorizat al societății în Regiunea NORD-VEST, Localitatea Aiton, Comuna Aiton, Str. Bojului nr. 309A, judet Cluj, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Inovarea activitatii SC AQUA SERV SRL” este realizarea unei investitii initiale in vederea dezvoltarii economice a intreprinderii si imbunatatirii competitivitatii economice a acesteia pe piata. Obiectivul va fi atins prin extinderea serviciilor de intretinere a canalelor colectoare si de drenaj, inclusiv canalele de scurge, ca urmare a realizarii activitatilor propuse prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Introducerea inovarii de serviciu si de proces in cadrul societatii prin extinderea activitatii desfasurate, achizitia de active corporale si necorporale – 5 echipamente noi si performante: Motocompresor mobil – 1 buc, Utilaj de subtraversare – 1 buc, Echipament de forat orizontal – 1 buc, Echipament pentru inspectie tehnica – 1 buc, Troller mobil cu panouri fotovoltaice – 1 buc., Soft ERP – 1 buc. – necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

– Realizarea activitatilor de internationalizare si a activitatilor de certificare a sistemelor de management si a procesului de forare orizontala dirijata.

– Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii prin crearea unui loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate

  • Rezultatele proiectului sunt:
  • 5 echipamente noi si performante,1 activ necorporal
  • 1 participare la un targ international, 3 sisteme de management recertificate, 1 proces certificat
  • 1 loc de munca creat din categoria persoanelor defavorizate

Data de începere a proiectului: 01.09.2016

Data de finalizare a proiectului: 31.01.2020

Perioada de implementare in luni

41 luni

Addresă: Cluj-Napoca, Str. Calea Turzii, nr. 162
Telefon: 0371 075 766
Email: office@aquaservcj.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României