• Call Us: 0732 132 955
    office@aquaservcj.ro

Sistemul de canalizare este ansamblul de constructii ingineresti care colecteaza apele uzate, le transporta la statia de epurare unde se asigura gradul de epurare stabilit în funtie de conditiile impuse de mediu si apoi le descara în receptori naturali.

  • Datorita experientei dobandite, executam toate fazele unei retele de canalizare:
    Racorduri de canalizare;
  • Colectoare de canalizare gravitationale;
  • Colectoare de canalizare sub presiune;
  • Colectoare de canalizare vacuumatice;
  • Statie de pompare apa uzata;
  • Statie de epurare.